našou doménou
je public relations
a outsourcing
marketingu
nákup a plánovanie médií
krízová komunikácia
grafický dizajn všetkých druhov tlačovín
príprava článkov, rozhovorov na objednávku
grafické návrhy webových stránok
originálne, V.I.P. darčeky